0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان
kakashop suports

 

حامیان مالی و معنوی فروشگاه اینترنتی کاکا

بهینه سازی و توسعه این فروشگاه با استفاده از تسهیلات اشتغال روستایی در حال انجام است . پرونده تسهیلات در شهرستان بهار همدان و در  سازمانهای تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  - فرهنگ و ارشاد اسلامی و بانک توسعه تعاون شعبه بهار پیگیری شده است . و پس از طی مراحل قانونی و دریافت موافق های اولیه و حمایت ها و مشاوره های ستودنی کارشناسان این دو سازمان ، متقاضی به بانک عامل معرفی شد. از طرف بانک بررسی های اولیه انجام شد و  طرح توجیحی از طرف اعتبارات سرپرستی بانک مورد موافقت قرار گرفت و در ادامه تمامی مدارک لازم و ضامنین جهت تکمیل پرونده به بانک ارائه شد و نهایتا پرونده تایید و تسهیلات طبق روند واریز گردید . همزمان با پرونده تسهیلات ، علاوه بر مجوزهای موجود ،چندین مجوز جدید نیز برای فعالیت رسمی از سازمانهای مربوطه دریافت شد . تاییدیه شروع به کار از سازمان امور مالیاتی شهرستان بهار  - نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از سازمان صنعت معدن تجارت -گواهینامه آموزش قوانین کسب و کار از اتاق اصناف شهرستان بهار - کارت عضویت اتاق بازرگانی از اتاق بازرگانی استان همدان - برند سازی (فرایند ناتمام )از سازمان مالکیت معنوی اسناد رسمی کشور . در حال حاضر چندین کالای با کیفیت با برند فروشگاه تولید شده است که پس از تایید برند ، طراحی و در سایت بارگذاری  و نهایتا به بازار هدف عرضه خواهد شد .

 

خداوند بزرگ را شاکریم که هنوز هستند کارشناسان و دلسوزانی که در ایجاد اشتغال از هیچ تلاشی مضایقه نمی کنند

کمال تشکر و سپاس از حامیان اشتغال جوانان  :

جناب آقای دکتر توصیفیان مدیر کل سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان

جناب آقای قربانفر معاونت اشتغال و توسعه کارآفرینی سازمان تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان همدان

جناب آقای امین پناهی بخش نظارت سازمان تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان همدان

جناب آقای ضمیری ریاست اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بهار

جناب آقای اصلانی کارشناس اشتغال اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بهار

جناب آقای مهندس زندیه مدیر اداره شعب بانک توسعه تعاون استان همدان

جناب آقای بلندی ریاست اعتبارات بانک توسعه تعاون استان همدان

جناب آقای شادمهر ریاست بانک توسعه تعاون شعبه بهار

جناب آقای سهرابی کارشناس تسهیلات بانک توسعه تعاون شهرستان بهار

جناب آقای دکتر درویش نژاد مدیر کل سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان

جناب آقای ضابطی احمد ریاست سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهار

سرکار خانم سید السادات حسینی کارشناس  اسبق حوزه اشتغال سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان

جناب آقای زارعی کارشناس سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهار

و تمامی کارشناسان و مشاوران شهرستان بهار و همدان در ادارات امور مالیاتی - اتاق اصناف - بانک توسعه تعاون - فرهنگ و ارشاد اسلامی - اتاق بازرگانی -تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 

The kakashop's financial and spiritual supporters

Optimization and development of this store are being implemented using  rural employment facilities.The Facility has been pursued in Bahar city of Hamedan and in cooperative organizations,work and social welfare-Islamic Culture and Guidance and Cooperative Development Bank of Branch Bahar.Following the legel process and receiving initial approvals and admirabale advice from experts from both organizations,the applicant was introduced to the bank.The Bank carried out preliminary investigations and the plan was agreed upon by the Bank's supervisory credit. Subsequently ,all necessary documents and guarantees were submitted to the bank to complete the file and, finally,the approval file and the facility were deposited according to the process.Simultaneously with the facility file, in addition to the existing licenses, several new licenses were also received for the official activity of the relevant organization . Certificaion of the start of work from the City Tax administration of Bahar -A symbole of two star-e-trust from the organization of the Mine  industry Trade Organization-Certificate of Business Law Training from the Guards corner of Spring City-Membership Room of the Chamber of Commerce in the Hamedan Chamber of Commerce -Branding (unfinished process) From the organiziation of intellectual property of the official document of the country .At the moment,several brand-name quqlity products,have been produced that will be designed and downloaded at the site after the brand's approval,and ultimately to the target market

 

 

 

We Thanks of the Great God who are still experts and carers who do not abandon any effort in creating employment

 

Mr.Dr Tosifian Director General of the Cooperative Organization,Labor and Social Welfare of Hamedan Province

Mr.Ghorbanfar Deputy of Employment and Entrepreneurship Development of Cooperative Organization,Labor and Social Welfare of Hamedan Province

Mr. Amin Panahi Department of Supervision of Cooperative Organization,Labor and Social Welfare of Hamedan

Mr. Zamiri is the head of the Office of Cooperatives, Labor and Social Welfare in Bahar City

Mr. Aslani, Employment Expert at the Co-operative Office, Labor and Social Welfare, Bahar City

Mr. Zandieh, director of the branch office of Hamedan Cooperative Development Bank Branch

Mr. Bolandy, Head of Credit Development Department of Hamedan Provincial Development Co-operative

Mr. Shadmehr, Head of Development Bank of Cooperative Branch of Bahar City

Mr. Sohrabi, expert of Bank Development Co-operative Bank of Bahar City

Mr. Dr. Darvish Nejad, Director General of Islamic Culture and Guidance Organization of Hamedan Province

Mr. Zabati Ahmad, Head of Islamic Culture and Guidance Organization of Bahar City

Mrs. Seyyed Sadat Hosseini, a former expert in the field of employment of Islamic Culture and Guidance Organization of Hamedan Province

Mr. Zarei, expert of Islamic Culture and Guidance Organization of Bahar City

and all the experts and consultants of Bahar and Hamedan in the tax offices - Guild Hall - Cooperative Development Bank - Islamic Culture and Guidance - Chamber of Commerce - Support, Work and Social Welfare